tel. kontakt:

603 333 999

email: makler@dum-nemovitosti.cz